Jakie są koszty założenia paneli słonecznych?

Fotowoltaika staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem wśród polskich gospodarstw domowych i firm. W internecie można znaleźć wiele szacunków dotyczących kosztów instalacji fotowoltaicznej, jednak odpowiedź na pytanie “Ile kosztuje instalacja paneli słonecznych?” jak w wielu wypadkach brzmi: to zależy. Dlatego poniżej opisujemy szybki sposób oszacowania kwoty inwestycji i jej zwrotu.

Jak szybko oszacować koszt instalacji PV?

Tak naprawdę kwota inwestycji zależy od wielkości budowanej instalacji, którą dobiera się do zużycia prądu. Określa się ją mocą znamionową wyraźną w kWp (kilowatopikach). To ile kWp będziemy potrzebować, można oszacować na podstawie rachunków za prąd. Przy obecnych cenach, dla osoby fizycznej, 1 kWp to ok. 45 zł wydane miesięcznie na prąd. Z kolei instalacja kosztuje pomiędzy 4 do 6 tysięcy zł za kWp brutto.

Oczywiście oszacowany w ten sposób koszt można znacząco obniżyć korzystając z wielu dostępnych dotacji do instalacji fotowoltaicznych, które nasza firma w dużej mierze może wypełnić za swoich klientów.

Jaka jest i od czego zależy stopa zwrotu?

Stopa zwrotu inwestycji zależy od kwoty inwestycji, cen prądu, oraz ilości zużytej i wyprodukowanej energii.  Jednak gdy wielkość instalacji została dobrana tak, aby zaspokajać w pełni nasze potrzeby, głównym czynnikiem jest cena prądu. Ceny te z roku na rok rosną i nic nie wskazuje, aby ten trend miał się odwrócić. 

Co ważne, osoby, które zdecydowały się na montaż paneli 1.04.2022 i później będą rozliczane na zasadzie net-billingu – będą sprzedawać energię do sieci po cenach hurtowych i kupować ją po detalicznych. Od 1.07.2022 przez dwa lata cena będzie naliczana na podstawie średniej ceny miesięcznej, a później godzinowej cenie giełdowej.

Ponieważ, jak widać czynników wpływających na koszt i zwrot z inwestycji jest wiele, serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszą firmą. Po zapoznaniu się z potrzebami energetycznymi Państwa gospodarstwa domowego, rolnego lub firmy oraz możliwościami finansowymi, dotacyjnymi i technicznymi (głównie przestrzenią jaką można przeznaczyć na panele) przygotujemy propozycję instalacji łącznie z wyceną i prognozowaną stopą zwrotu.