Dotacje do instalacji fotowoltaicznej

Z dotacji do instalacji fotowoltaiczne można skorzystać w ramach programu „Mój Prąd”. Skierowany jest do osób fizyczny, które chcą wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby, m.in. do właścicieli domów jednorodzinnych, firm oraz budynków użyteczności publicznej. Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest kompleksowa umowa zawarta z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej lub zakładem energetycznym. Dokument ten reguluje kwestie związane z wprowadzeniem energii elektrycznej do sieci wytworzonej w mikroinstalacji.

Dotacja do instalacji fotowoltaicznej pokrywa do 50 proc kosztów inwestycji. Maksymalnie można uzyskać 3000 zł ulgi do inwestycji w fotowoltaikę. Dofinansowanie zwolnione jest z podatku PIT, co oznacza, że nie trzeba otrzymanych środków wykazywać w rocznym rozliczeniu. Natomiast koszty inwestycji niepokryte wsparciem objęte są ulgą termomodernizacyjną, którą można odliczyć od podatku.

Załatwimy dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej w imieniu Klienta

Procedura ubiegania się o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej przedstawia się w następujących krokach:

 1. Montaż instalacji fotowoltaicznej u Klienta.
 2. Złożenie wniosku o licznik dwukierunkowy.
 3. Zainstalowanie licznika dwukierunkowego przez zakład energetyczny.
 4. Podpisanie przez Klienta umowy z dystrybutorem energii o przyłączenie instalacji PV.
 5. Złożenie wniosku o dotację na instalację fotowoltaiczną – bez konieczności wizyty w urzędzie.

W FreeEnergy pomożemy załatwić wszystkie formalności związane z uzyskaniem dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych. Na nas spoczywa obowiązek, by inwestycja w fotowoltaikę była dla naszych Klientów korzystna i nie nadwyrężała budżetu.

ZAŁATWIMY TO ZA CIEBIE !

Zakładamy u Klienta instalację fotowoltaiczną - składamy wniosek o licznik dwukierunkowy

Czekamy na montaż licznika dwukierunkowego przez Zakład Energetyczny

Klient podpisuje umowę z dystrybutorem energii o przyłączeniu instalacji PV

Po otrzymaniu od klienta wszelkich wymaganych dokumentów; składamy wniosek o dotację na instalację fotowoltaiczną - bez konieczności wizyt w urzędach

Przydatne informacje na temat dotacji

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową
(z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Zwrot do 50% kosztów inwestycjimaksymalnie 5000 zł na instalację.

Dotacja jest zwolniona z podatku PIT.

Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem
możesz odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).

Dotacje udzielone w ramach programu Mój Prąd korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego. Oznacza to, że otrzymanych środków podatnik nie jest obowiązany wykazać w zeznaniu rocznym PIT.

Z dniem 23 listopada 2019 r. weszły w życie przepisy nowelizujące art. 21 ust. 1 pkt 129a ustawy PIT. Skutkiem wejścia w życie ww. przepisów jest rozszerzenie z dniem 23 listopada 2019 r. zakresu zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie to będzie teraz obejmowało wszystkie dotacje i inne świadczenia bezzwrotne (w tym kwoty umorzonych pożyczek) otrzymywane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na przygotowanie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięć.

Beneficjent może złożyć więcej niż jeden wniosek. Dofinansowanie udzielane jest na konkretną instalację podłączoną do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii (PPE).


Ulga inwestycyjna dla rolnika inwestującego w panele fotowoltaiczne przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na: odliczeniu ¼ kwoty instalacji fotowoltaicznej od należnego podatku rolnego, 25% ulgi od nakładów inwestycyjnych udokumentowanych rachunkami.

 1. Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?
  Z ulgi mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele budynku jednorodzinnego którzy opodatkowują swoje dochody według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Posiadacze budynku bez prawa własności nie mogą odliczyć ulgi.
 2. Czy z ulgi mogą skorzystać osoby będące w trakcie termomodernizacji?
  Tak, osoby będące w trakcie realizacji przedsięwzięcia również mogą skorzystać z ulgi, jednak mogą oni odliczać wydatki poniesione dopiero od 1 stycznia 2019 roku.
 3. Czas na realizację termomodernizacji
  Ulga termomodernizacyjna dotyczy wydatków poniesionych przez podatnika jeśli prace modernizacyjna zostaną zakończone w okresie 3 lat od końca roku podatkowego w którym poniesiono pierwszy wydatek. Jeśli termin nie zostanie dotrzymany, podatnik musi zwrócić ulgę doliczając kwoty poprzednio odliczone od dochodu za rok w którym upłynął termin na zakończenie przedsięwzięcia.
 4. Jaka jest wysokość ulgi termomodernizacyjnej?
  Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł na podatnika, niezależnie od liczby inwestycji i budynków, których jest właścicielem. Jeśli dwóch współwłaścicieli lub małżonków korzystających ze wspólnego opodatkowania dokona termomodernizacji w tym samym budynku to każdy z nich może odliczyć całość poniesionych wydatków.
 5. Kiedy należy dokonać odliczenia?
  Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki wypełniając PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-28. W sytuacji gdy kwota odliczenia nie miałaby pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, może on dokonać odliczeń w kolejnych latach, jednak nie dłużej niż przez 6 lat (licząc od końca roku dochodowego w którym poniesiono pierwszy wydatek).

Tak, z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać również podatnicy, którzy otrzymali dotację z programu “Czyste powietrze”. Od 2019 roku dotacje nie są traktowane jako dochód podatnika. Od dochodu podatnik może odliczyć w takiej sytuacji wkład własny poniesiony na przeprowadzenie inwestycji, nie może jednak odliczyć wydatków sfinansowanych przez państwo w ramach programu.

Z ulgi termomodernizacyjnej możesz skorzystać również po odebraniu dotacji w programie Mój prąd. Cena instalacji powinna zostać pomniejszona o kwotę dotacji w programie, a następnie ujęta w PIT.

Przykład:

Zakup instalacji fotowoltaicznej kosztował 25 tys. zł, na instalację została przyznana instalacja w programie Mój Prąd w wysokości 5 tys. zł. Kwota do ulgi termomodernizacyjnej wyniesie zatem 20 tys. zł i otrzymasz 3 600 zł zwrotu podatku (w przypadku podatku PIT 18%).

Jeśli masz wątpilwości

Skontaktuj się z naszym zespołem - doradzimy