Od czego zależy kwota dofinansowania do paneli słonecznych?

Dzięki fotowoltaice możemy pozyskać energię elektryczną z promieniowania słonecznego. Jest to najprostszy i najpopularniejszy sposób na pozyskanie energii z odnawialnych źródeł. Z jednej strony te systemy stają się coraz bardziej popularne, a z drugiej rozwija się również system dofinansowań takich inwestycji. Programy dotacyjne mogą pokryć szereg kosztów. Wykorzystanie takiej pomocy pozwoli nam uzyskać szybszy zwrot z inwestycji.

Mój prąd

Okazuje się, że można otrzymać pomoc zwrotną w postaci pożyczki lub pomoc bezzwrotną. Dofinansowania oferują instytucje rządowe i samorządowe. Instytucje prywatne oferują niskooprocentowane kredyty. Najwięcej dofinansowań oferuje unia Europejska, a państwa członkowskie indywidualnie decydują o rodzajach i formach programów. Ważne jest to, że Polska powinna zwiększyć udział w produkcji całkowitej energii w naszym kraju w zakresie źródeł odnawialnych. W programie „Mój prąd” można uzyskać ok 3tys złotych, a złożyć wniosek może każda osoba fizyczna, jeśli zakłada instalację o mocy 2-10 kW. To dofinansowanie przydziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski składa się elektronicznie na stronie programu, a pomoc można uzyskać prawie w każdej firmie sprzedającej fotowoltaikę.

Czyste powietrze

Celem drugiego popularnego programu jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają podczas ogrzewania domów, wykorzystując przestarzałe źródła ciepła i paliwo słabej jakości. Program ten dofinansowuje wymianę starych, źle działających źródeł ciepła na nowoczesne m.in. na instalacje fotowoltaiczne. Wysokość dofinansowania jest zależna od zakresu przedsięwzięcia i może wynieść nawet 37 tys. W tym na instalację fotowoltaiczną można wykorzystać maksymalnie 5tys.