Instalacja fotowoltaiczna a bezpieczeństwo

Instalacja fotowoltaiczna w odróżnieniu od elektrycznej jest źródłem wytwórczym, a więc nie konsumuje prądu, ale go produkuje. Aby taka instalacja była bezpieczna, konieczne jest właściwe podłączenie konstrukcji mechanicznej, instalacji elektrycznej i paneli PV oraz zastosowanie komponentów najwyższej jakości. Kierowanie się wyłącznie ceną w długoterminowej perspektywie nie zapewnia bezawaryjnej pracy oraz stuprocentowej gwarancji bezpieczeństwa. Instalacja powinna zostać zaprojektowana przez osobę z wiedzą techniczną na podstawie obowiązujących norm i wymogów oraz zainstalowana przez profesjonalnych monterów. Montaż powinien zakończyć się sporządzeniem protokołu odbioru.

Bezpieczna instalacja fotowoltaiczna

Instalacje PV są w pełni bezpieczne w użytkowaniu. Dla zobrazowania sytuacji warto sięgnąć po statystyki. Dotychczas zaledwie 0,007% wszystkich zainstalowanych instalacji PV spowodowało szkody pożarowe, a ryzyko minimalizuje zastosowanie dobrej jakości komponentów i zatrudnienie przeszkolonej ekipy montażowej. Ponieważ największe zagrożenie dla bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznej stanowią przepięcia, to zalecany jest montaż ograniczników przepięć, które niwelują negatywne skutki zwarć oraz wyłączników nadprądowych odcinających dopływ prądu w razie wykrycia podwyższonego obciążenia.

Najczęstsze przyczyny pożarów spowodowanych przez instalację PV

W zdecydowanej większości pożarów instalacji fotowoltaicznych do powstania ognia dochodziło na skutek wad montażu. Stosowanie odsłoniętych połączeń wtykowych podatnych na wilgoć i inne czynniki prowadzi do uszkodzeń, co może skutkować powstaniem łuku elektrycznego, którego następstwem jest pożar. Właśnie dlatego warto wybierać certyfikowane komponenty od sprawdzonych producentów.